Zajímavosti v okolí Švestkové dráhy

Hrad Hazmburk

 Nepřehlédnutelná dominanta Dolního Poohří, hrad vznikl kolem poloviny 13. století a od roku 1335 byl v držení rodu Zajíců, kteří dali hradu jeho současné jméno. Od konce 15. století hrad pustl.
 Otevírací doba, vstupné: viz oficiální stránky hradu
 Na Hazmburk se lze vypravit po červené turistické trase z Třebenic.

Hrad Košťálov

 Zřícenina středověkého hradu na stejnojmenném kopci (481 m. n. m.). První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1372, dle archeologických výzkumů vznikl hrad již někdy v první polovině 14. století. Již v období třicetileté války byl hrad veden jako pustý a bez využití.

 Otevírací doba: objekt volně přístupný, vstup na vlastní nebezpečí.
 Na Košťálov vede zelená turistická trasa z Třebenic (z náměstí cca 2 km).

Hrad Oltářík

 Hrad na vrcholu čedičové hory (566 m.n.m.) nad osadou Děkovka založen v polovině 15. století, od roku 1544 pustý; jméno hradu znovuobjeveno až v 19. století (do té doby název Hrádek). 
 Otevírací doba: památka volně přístupná.
 Přístupy: z Podsedic (po silnici do Děkovky, poté červená a modrá tur. značka), z Třebívlic (modrá turistická značka) z Třebenic (po červené a modré tur. značce).

Zámek Korozluky

 Pozdně barokní původně jednopatrový zámek z roku 1775, počátkem 19. století klasicistně přestavěn. Dnešní podoba zámku je z roku 1870 s expozicí zámeckého interieru a sakrálního umění ze zaniklých kostelů Mostecka. Zámeček obklopen romantickým parkem s kapličkou sv. Josefa z konce 19. století.
 Otevírací doba, vstupné: viz oficiální stránky zámku
 Korozluky se zastávkou Sedlec u Obrnic spojuje prašná cesta (cca 3 km).

Zámek Vlastislav (Skalka)

 Barokní zámeček a hradní věž ve stejnojmenné obci; zámek z 2. poloviny 17. století tvoří obdélná dvoupatrová budova s krátkým bočním křídlem. Proslul hlavně svou poválečnou minulostí (v letech 1948 - 1989 archiv StB). Dnes expozice obrazů a fotografií Č. středohoří.
 Otevírací doba, vstupné: od května do října pondělí - pátek 10 - 15 hodin, sobota a neděle 10 - 16 hodin. Vstupné 20 Kč.
 Do Vlastislavi vede červená turistická trasa z Třebenic.

Muzeum Českého granátu v Třebenicích

 Původně německý luteránský kostel z roku 1902 vystavěn místními Němci v novogotickém slohu s výraznými prvky secese; roku 1959 kostel přeměněn v muzeum, které navázalo na tradici původního třebenického muzea založeného již roku 1872. Muzejní expozice je zaměřena na historii těžby a zpracování granátů, šperky (historické lidové i umělecké šperky, včetně šperků hraběnky Ulriky von Levetzow) a historii města s blízkým okolím.
 Otevírací doba, vstupné: červen - srpen mimo pondělí denně 9 - 17 hodin, v září mimo pondělí denně 10 - 16 hodin, v říjnu soboty a neděle 10 - 16 hodin. Vstupné dospělí 30 Kč, děti do 15 let 15 Kč.
 www stránky: www.mesto-trebenice.cz/muzeum.html

Muzeum Ulriky von Levetzow v Třebívlicích

 Muzejní expozice byla zřízena v bývalém domě zahradníka na okraji zámeckého parku a mapuje život lásky slavného spisovatele J. W. Goethea hraběnky Ulriky von Levetzow. Všechny vystavené exponáty pocházejí ze sbírek obyvatel Třebívlic. 
 Otevírací doba, vstupné: sobota a neděle 9 - 11 a 14 - 16 hodin, v ostatní dny na objednávku (informace na ObÚ Třebívlice). Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti, důchodci, vojáci 10 Kč.

Obec Dlažkovice

 Obec Dlažkovice (105 obyvatel) prvně připomínána roku 1057 v zakládací listině Litoměřické kapituly; leží na cyklostezce spojující Třebenice s Libochovicemi; v okolí dobývány české granáty.
 Památky: barokní zámek z počátku 18. století (sídlo dětského domova se speciálními školami), barokní kostel sv. Václava, zvonice se zvony z 15. a 17. století, socha sv. Barbory před kostelem.

Obec Libčeves

 Obec Libčeves (530 obyvatel) prvně doložena v roce 1251 jako zemský dvorec, od poloviny 15. století v majetku rodu Lobkowitzů. V 18. století se rychle rozvíjí a rozšiřuje panský velkostatek, vzniká zámecký pivovar s rybníkem. Romantický venkovský ráz si obec dochovala dodnes.
 Památky: románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele z let 1220 - 1230, zřícenina zámku.
 www stránky: www.libceves.cz

Město Litoměřice

 První zmínka o Litoměřicích (24 000 obyvatel) pochází z roku 993; ve středověku jedno z nejdůležitějších měst království; dneskulturní, náboženské a turistické centrum regionu; koupaliště, přístaviště lodní dopravy. 
 Památky: historické centrum města s gotickým opevněním (městská památková rezervace), kostely, historická sklepení, okresní vlastivědné muzeum, rozhledny a další...
 www stránky: www.litomerice.cz

Město Lovosice

 První zmínky o Lovosicích (9 030 obyvatel) jsou z roku 1143; průmyslové centrum a železniční uzel; dominantou města souvrší Lovoše a Kybičky; sportovní areál, přístaviště lodní dopravy. 
 Památky: bývalá secesní radnice, renesanční zámek (dnes střední odborné učiliště), barokní kostel sv. Václava, barokní kaple sv. Františka Serafínského, lesopark Osmička.
 www stránky: www.meulovo.cz

Město Most

 První písemné zmínky o městě Most (67 000 obyvatel) pochází z 10. století; v 19. století bouřlivý rozvoj města a průmyslu; r. 1901 otevřena první tramvajová trať; v letech 1965 - 1990 bylo staré město zbouráno a na zelené louce postaveno nové. 
 Památky: přesunutý pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, replika gotického hradu Hněvín, Aquadrom, planetárium, hipodrom a další.
 www stránky: www.mesto-most.cz

Osada Sinutec

 chalupářská osada v minulosti známá zdejší svatovítskou studánkou, jejíž voda léčila oční choroby. V r. 1781 v obci vznikla cihelna produkující až 125 tisíc kusů cihel ročně. 
 Památky: postupně opravovaná barokní kaple sv. Víta z doby kolem r. 1750 se sanktusovou věžičkou a volutami zdobeným štítem; lípa malolistá (památný strom) s obvodem kmene přes 380 cm.

www stránky o kapli: www.sinutec.cz

Město Třebenice

 Město Třebenice (1720 obyvatel) patří mezi největší sídla na Švestkové dráze, svým návštěvníkům nabízí mnoho služeb včetně stravování a ubytování. Zároveň je vstupní branou pro výlety do západní části CHKO České středohoří. 

 Památky: kostel Narození Panny Marie, barokní mramorový sloup, starý hřbitov, zvonice se zvonem Brixiho z Cinperka, luteránský kostel z roku 1902 a Muzeum Českého granátu.
 www stránky: www.mesto-trebenice.cz

Obec Třebívlice

 Obec Třebívlice (800 obyvatel) doložena již roku 1318, do počátku 19. století rozdělena na 4 části. Zdejší tvrz několikrát přestavěna, v 1. polovině 19. století nakonec zbořena a postavena nová klasicistní zámecká budova. Od roku 1857 Třebívlice v držení hraběnky Ulriky von Levetzow (milenka J.W. Goethea).V obci koupání v přírodní nádrži. 
 Památky: barokní kostel sv. Václava, Čechův mlýn, muzeum Ulriky von Levetzow.
 www stránky: trebivlice.integro.cz

Obec Zaječice u Bečova

 Osada Zaječice je písemně doložena již roku 1413, do počátku 18. století převládalo zemědělství. R. 1717 byla objevena Dr. Bedřichem Hoffmannem severně od obce "hořká voda", která dala obyvatelům novou obživu - prodej léčivé vody.
 Památky: kaple sv. Ferdinanda Kastilského z let 1767-9 (postavena ze zisku z prodeje léčivé vody)
 Zaječická hořká voda je vhodná k léčbě trávicího traktu, má projímavé a nedráždivé účinky.

Kamenná slunce u Hnojnic

 Přírodní útvar dokládající vulkanickou činnost v Českém středohoří; vznikl pomocí žhavého magmatu strhávající v nánosech křídového moře kusy hornin a postupně je rožhavilo. Ty vytvořily jádra sluncí, kolem nichž růžicovitě popraskal pomaleji chladnoucí obal. Dříve malotěžba kamene, od roku 1953 chráněná přírodní památka. Na nenarušené části pahorku step. 
 Volně přístupná, asi 250m od silnice č. 249 Libčeves - Libochovice.
 Přístup možný ze zastávky Hnojnice po silnici přes obce Židovice a Hnojnice, cca 4 km.

Souvrší Lovoš (569 m.n.m.) a Kybička (489 m.n.m.)

 Dominanta města Lovosice; Lovoš čedičového původu, Kybička znělcová; na vrcholu Lovoše turistická chata s občerstvením, ubytovnou a vyhlídkovou střechou; prohlášeno za národní přírodní rezervaci. 
 Vrchol přístupný po zelené turistické značce z Lovosic, či po modré značce z Opárna.

Vrch Milá (510 m.n.m.)

 Čedičový vrch u Bělušic; od roku 1958 státní přírodní rezervace - teplomilná společenstva živočichů a rostlin; z vrcholu překrásný výhled do krajiny. 
 Vrchol volně přístupný po modré turistické trase z obce Milá.

Vrch Milešovka (837 m.n.m.)

 Nejvyšší hora Českého středohoří; zalesněný znělcový kužel, ve vrcholové části národní přírodní rezervace zahrnující i Výří skály. Od poloviny 19. století na vrcholu restaurace a od roku 1905 i meteorologická stanice s vyhlídkovou věží. Největrnější česká hora, meteorologická stanice zásobována nákladní lanovkou.
 www stránky: www.ceskestredohori.cz/mista/milesovka.htm

Vrch Raná (457 m.n.m.)

 Trojvrcholový masiv; národní přírodní rezervace (dochované středoevropské stepi); vyhlášený cíl vyznavačů létání - paraglidistů, rogalistů i modelářů. 
 www stránky: www.ceskestredohori.cz/mista/rana.htm


Comments